Αρχικά η εταιρεία «ΕΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» προήλθε από την συνένωση των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων των μετόχων της, που είναι οι εξής:

1.    Βογιατζής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.
2.    Μιλτιάδου Σίμος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ.
3.    Καλογερόπουλος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.
 
Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιούνιο του 1999, με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή κάθε είδους Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Το εργοληπτικό πτυχίο της ήταν Ε΄ τάξης για έργα Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά, και Οδοποιίας.
Μετά την ψήφιση του νόμου περί συγχωνεύσεως τεχνικών εταιρειών κατασκευής δημοσίων έργων, η «ΕΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» πωλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 στην εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων «ΑΛΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με έδρα την Αθήνα.
 
Μετά την πώληση της «ΕΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», οι ίδιοι μέτοχοι προκείμενου να ανταποκριθούν στις αυξημένες κατασκευαστικές απαιτήσεις λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δημιούργησαν το 2002 τις εξής τεχνικές εταιρείες:
1.    «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης για έργα Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά, και Οδοποιίας.
2.    «ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, και 1ηςτάξεως για έργα Υδραυλικά και Οδοποιίας.
 
Συνολικά η «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και η «ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» κατασκεύασαν έργα συνολικού ποσού συμβάσεων 3.000.000 € περίπου, ενόψει των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004.
 
Τον Νοέμβριο του 2005 η «ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», συγχωνεύθηκε εξ΄ ολοκλήρου με απορρόφηση από την «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κύρια ειδίκευση κάθε είδους κτιριακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.


 Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι το εξής:
 
1.    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ      Πρόεδρος του Δ.Σ.
2.    ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Μ. ΣΥΜΕΩΝ                     Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος
3.    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                Τεχνικός Δ/ντής – Μέλος του Δ.Σ
 
 
 
α/α
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (Ευρω)
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
7.778
18
140.004
2
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Μ. ΣΥΜΕΩΝ
7.778
18
140.004
3
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.778
18
140.004
 
ΣΥΝΟΛΟ
23.334
18
420.012