1. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
Ø Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ø Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 12.000.000 €
Ø Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ Θ. Σ. ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – – ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Ø Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 4.433.275,90 €
Ø Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 63,14%
Ø Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 21,44%
Ø Το έργο εκτελείται υπεργολαβικά από την ΑΝΤΑΙΟΣ
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και την ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε σε ποσοστό
      50% η κάθε μια
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 4ος/2010 και πέρας 3ος/2014
 
 
3. Έργο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΣΜΑ)
                    ΒΔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ø Κύριος έργου: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΟΤΑΝΘ)
Ø Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Ø Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 29,97%, συνολικού ποσού: 1.681.233,61 € + ΦΠΑ
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 12ος/2010 και πέρας 12ος/2013
 
 
4. Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ø Κύριος έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ø Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 6.900.000 €
Ø Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ
Ø Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 5.998.346,50 €
Ø Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 13,07%
Ø Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 40,135%
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 11ος/2011 και πέρας 12ος/2013.
 
 
5. Έργο: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
                                           ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
Ø Κύριος έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Ø Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ (16%): 5.974.000 €
Ø Ανάδοχος του έργου: ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ
Ø Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ (16%): 3.515.506,27 €
Ø Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 40,28%
Ø Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 11,00%, συνολικού ποσού: 333.366,95 € + ΦΠΑ
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 2ς/2012 και πέρας 12ος/2013
 
 
 
6. Έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ
               ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ
               ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
               (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)
Ø Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ø Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 5.800.000 €
Ø Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
Ø Κατασκευαστική Κ/Ξ: Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
Ø Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 3.033.760,06 €
Ø Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 47,69%
Ø Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 50,00%
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 7ος/2012 και πέρας 7ος/2013
 
 
7. Έργο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
                ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (1) ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ (2) ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
                ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ø Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ø Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 1.886.390 €
Ø Ανάδοχος του έργου: ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ
Ø Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 1.076.940,05 €
Ø Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 42,98%
Ø Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 29,00%, συνολικού ποσού: 250.000 € + ΦΠΑ
Ø Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 5ος/2012 και πέρας 7ος/2013