Εργα/Κατασκευές

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

 • Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 12.000.000 €
 • Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ Θ. Σ. ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – – ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 4.433.275,90 €
 • Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 63,14%
 • Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 21,44%
 • Το έργο εκτελείται υπεργολαβικά από την ΑΝΤΑΙΟΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και την ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε σε ποσοστό
 • 50% η κάθε μια
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 4ος/2010 και πέρας 3ος/2014

3. Έργο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΣΜΑ)

                    ΒΔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 • Κύριος έργου: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΟΤΑΝΘ)
 • Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 • Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 29,97%, συνολικού ποσού: 1.681.233,61 € + ΦΠΑ
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 12ος/2010 και πέρας 12ος/2013

4. Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • Κύριος έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 6.900.000 €
 • Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ
 • Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 5.998.346,50 €
 • Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 13,07%
 • Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 40,135%
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 11ος/2011 και πέρας 12ος/2013.

5. Έργο: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

                                           ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

 • Κύριος έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ (16%): 5.974.000 €
 • Ανάδοχος του έργου: ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ
 • Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ (16%): 3.515.506,27 €
 • Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 40,28%
 • Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 11,00%, συνολικού ποσού: 333.366,95 € + ΦΠΑ
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 2ς/2012 και πέρας 12ος/2013

6. Έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)

 • Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 5.800.000 €
 • Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
 • Κατασκευαστική Κ/Ξ: Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
 • Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 3.033.760,06 €
 • Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 47,69%
 • Ποσοστό συμμετοχής της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στην Κ/Ξ: 50,00%
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 7ος/2012 και πέρας 7ος/2013

7. Έργο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

                ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (1) ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ (2) ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 • Κύριος έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 1.886.390 €
 • Ανάδοχος του έργου: ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ
 • Υπογραφείσα σύμβαση με ΦΠΑ: 1.076.940,05 €
 • Μέση έκπτωση δημοπρασίας: 42,98%
 • Συμμετοχή της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως επίσημος υπεργολάβος στο έργο σε ποσοστό 29,00%, συνολικού ποσού: 250.000 € + ΦΠΑ
 • Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: Έναρξη 5ος/2012 και πέρας 7ος/2013
elGreek